Miksi tiivisteen suunnittelu on hyvä tehdä yhdessä asiakkaan kanssa? Ja miks vieläpä hyvissä ajoin?

Räätälöityjen tiivisteratkaisujen tarve on kasvanut viime vuosina voimakkaasti samalla kun eri alojen valmistajat ovat alkaneet kilpailla entistä voimakkaammin tuotteidensa laadulla sekä käyttäjäkokemuksella.

Varmistaessamme näitä kilpailuetuja asiakkaillemme huomaamme toistavamme entistäkin useammin ydinviestiämme, joka löytyy myös yhdestä sloganistamme: ”Kun tiiviste ratkaisee tuotteenne toimivuuden – Tiivistetään se yhdessä.” Lisäämme viestiin usein perään vielä, että: ”…hyvissä ajoin”.

Aihe on tärkeä, koska monet ajattelevat edelleen, että he ovat meihin yhteydessä sitten, kun projekti on siinä pisteessä että on tiivistämisen aika.

Olisi ehkä liioiteltua sanoa, että on olemassa jokin piste, jonka jälkeen tiivistäminen ei enää onnistu. Sen sijaan tarkoituksemme on tähdentää, että täydellisesti toimivan tiivisteratkaisun suunnitteleminen loppusuoralla on mahdotonta. Laadukas tiivistäminen ei tapahdu loppusilauksena millekään tuotteelle.

Mitä tiivisteen suunnittelussa on hyvä huomioida?

Tiivisteen suunnittelussa huomioidaan ensisijaisesti kohteen rakenne sekä muotoilu, mutta yhtä lailla itse tuotteen suunnittelussa on syytä huomioida siihen liitettävä tiivisteratkaisu, jos se on vain mahdollista.

Lisäksi käytettävä materiaali sekä asenusmenetelmä vaikuttavat tiivisteen käyttäytymiseen kohteessa.

Mihin hyvällä tiivisteen suunnittelulla voidaan vaikuttaa?

Hyvissä ajoin yhteistuumin suunniteltu tiivisteratkaisu varmistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen mm. seuraavien ominaisuuksien osalta:

  • Tiiviys
  • Toiminnallisuus
  • Visuaalisuus
  • Kestävyys
  • Valmistuksen kustannustehokkuus
  • Asennettavuus

Kaiken lisäksi tiivisteen suunnittelu yhdessä hyvissä ajoin auttaa välttämään tarpeettomat kompromissit sekä aikatauluongelmat.

FinnProfiles on kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja, jonka tuotantotehtaat sijaitsevat Sastamalassa ja Iissä. Olemme erikoistuneet yksilöllisten profiiliratkaisujen suunnitteluun ja valmistukseen yrityksille, jotka arvostavat sekä korkeaa laatua että projektiosaamista. Kauttamme asiakkaat saavat käyttöönsä parhaimmat tiivistämiseen sekä eristämiseen soveltuvat materiaalit: kumin, silikonin ja TPE:n. Jo yli 30 vuoden ajan, FinnProfiles on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille, kuten rakennus-, meri-, raide- ja lääketeollisuudelle ympäri maailmaa.