FinnProfilesin uusi vertikaalinen ekstruusiolinja on otettu käyttöön Iissä!

FinnProfilesin uusi vertikaalinen ekstruusiolinja on otettu käyttöön Iissä!
Uutinen
 | 03.02.2022

Uusi linja mahdollistaan entistäkin monimuotoisempien tiivisteprofiilien valmistamisen äärimmäisen tarkoilla mittatoleransseilla.

Vertikaalisessa tuotantoprosessissa tiivisteprofiili lähtee ekstruuderista suoraan ylöspäin perinteisen vaakalähdön sijaan. Käytännössä ylös suunnattu ajo suojaa profiilia kasaan painumiselta sekä mahdolliselta viiranjäljeltä, joka voi aiheutua, kun profiili osuu kuljetushihnaan. Uusi tuotantolinja on parhaimmillaan erittäin haasteellisissa geometrioissa.

Uudessa linjassa on myös jatkuvatoiminen profiilin dimensiomittaus, joka nopeuttaa regointia prosessissa tapahtuviin muutoksiin. Myös profiilin vulkanointitekniikka sisältää täysin uutta teknologiaa.

Energiatehokkuus parani huomattavasti

Laadullisten hyötyjen lisäksi uusi vertikaalinen linja on energiatehokas tuotantomenetelmä. Sen säädettävyys mahdollistaa energian käytön tarkan kohdentamisen kulloinkin käytössä oleviin prosesseihin, jolloin tyhjäkäyntiä ei synny.

Energiatehokkuutta parantaa myös merkittävästi linjan yhteydessä hankittu uusi jäähdytysjärjestelmä, jonka ansiosta myös prosessiolosuhteet ovat entistäkin vakaammat.

Mainitut investoinnit ovat osa energiatekno -kehityshanketta, jolle on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston tukea.

FinnProfiles on kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja, jonka tuotantotehtaat sijaitsevassa Sastamalassa ja Iissä. FinnProfiles on erikoistunut yksilöllisten profiiliratkaisujen suunnitteluun ja valmistukseen yrityksille, jotka arvostavat korkeaa laatua ja projektiosaamista.

FinnProfiles on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille, kuten rakennus-, meri-, raide- ja lääketeollisuudelle ympäri maailmaa jo yli 30 vuoden ajan.