Tiivisteen asennus – 4 asennusmenetelmää joihin kannattaa tutustua!

Tiivisteen asennus

Tiivisteen asennus on ratkaistavissa monella eri menetelmällä ja niille kaikille löytyy omat käyttökohteensa hyödynnettäväksi.

Aluksi haluamme kuitenkin huomauttaa, että tässä artikkelissa käsiteltävät menetelmät ja esimerkit käsittelevät ainoastaan räätälöityjen B2B-tiivisteratkaisujen kiinnitysvaihtoehtoja.

Lisäksi käsiteltävät asennusmenetelmät ovat nimenomaan FinnProfilesin tarjoamia ratkaisuja, eikä juuri vastaavia ole välttämättä saatavilla toisaalla.

Haluamme myös huomauttaa, että FinnProfilesilla on yli 30 vuoden kokemus yksilöllisten tiivisteprofiiliratkaisujen suunnittelusta ja valmistuksesta lukuisille eri teollisuustoimialoille, kuten: rakennusteollisuudelle, meriteollisuudelle, raideteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle, sekä lääketeollisuudelle.

Milloin asennusmenetelmän valinta tulisi tehdä?

Asennusmenetelmän valintaan on syytä kiinnittää huomiota jo tiivistettävän tuotteen suunnitteluvaiheessa. Samassa yhteydessä tulee aloittaa myös itse tiivisteprofiilin suunnittelu.

Kaikilla asennusmenetelmillä on omat vahvuutensa ja jotkut niistä saattavat tuoda merkittävää lisäarvoa tuotteellenne. Tästä syystä keskustelut tiivisteen suunnittelijan ja valmistajan kanssa kannattaa aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta haluttu asennustapa voidaan sovittaa ongelmitta tuotteen rakenteeseen. 

Mitä asioita tulee huomioida valittaessa tiivisteen asennusmenetelmää?

Tiivisteen asennusmenetelmää valittaessa olisi tärkeää kartoittaa ainakin seuraavat asiat: Millaiseen tilaan tiiviste tulee mahtua? Millainen tiiveysvaatimus tiivisteellä on? Mitä muita mahdollisia teknisiä vaatimuksia ratkaisuun liittyy? Millaiselle rasitukselle tiiviste altistuu? Kuinka pitkä tiivisteen toimintamatka on? Kuinka suurella voimalla tiiviste saa vastustaa puristusta? Kuinka usein tiiviste on tarkoitus vaihtaa?

Asennusmenetelmä vaikuttaa mm. tiivisteen: 

 • Materiaalivalintaan
 • Pysyvyyteen
 • Kokoon
 • Asennettavuuteen
 • Hintaan

Tiivisteen asennusmenetelmät

Käytännössä tiivisteratkaisun asentaminen voidaan toteuttaa neljällä eri tavalla. Huomioithan, että kaikilla menetelmillä on omat etunsa ja niitä tulee pohtia jo tiivistettävän kohteen rakennetta suunniteltaessa.

Tiivisteen asennus voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Urakiinnitys
 • Teippikiinnitys
 • Metallivahvikekiinnitys
 • Mekaaninen kiinnitys

Alla käymme vielä eri asennusmenetelmät lävitse sekä kerromme niihin liittyviä hyötyjä ja edellytyksiä.

Tiivisteen urakiinnitys

Kuten urakiinnitys jo nimityksenä kertoo, asennuskohteeseen tulee suunnitella ura, johon tiivisteen jalkaosa työnnetään. Urakiinnitys vaatii siis aina erillisen asennusprofiilin vastakappaleekseen.

Urakiinnitystä käytetään paljon mm. ikkuna- ja ovitiivisteiden kiinnityksissä. Kiinnitysmenetelmän etuina ovat sen helppo ja nopea asennettavuus ilman työkaluja tai kemikaaleja. Lisäksi monissa ovi- ja ikkunatehtaissa ura-asennettavat tiivisteet asennetaan koneellisesti automaation avulla. 

Huomion arvoista on myös se, että TPE- ja silikonitiivisteet voidaan valmistaa kaksikovuisina (co-ekstruusiona), jolloin profiilin jalkaosa toteutetaan itse tiivisteosaa kovemmasta materiaalista. Näin urakiinnityksestä saadaan hyvinkin pitävä kiinnitys.

Hyödyt:

 • Helppo asentaa / vaihtaa
 • Koneellinen asennus mahdollinen
 • Siistin näköinen
 • Hyvä pysyvyys
 • Tiiviste on vaihdettavissa ilman työkaluja
 • Tiiviste mahdollista valmistaa kaksikovuisena

Edellytykset:

 • Vaatii erillisen asennusprofiilin vastakappaleekseen
 • Urakiinnitys ei ole kaikkiin kohteisiin riittävän tiukka pysyvyydeltään

Suositeltavat käyttökohteet

 • Erityisesti ovi- ja ikkunateollisuus
 • Muu teollisuus

Tiivisteen asennus teipillä

Teippikiinnitys soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa tiivisteprofiili pitää saada kiinnitettyä sileään pintaan.

Teippilaatu valitaan asennuskohteen pinnan ja olosuhteiden mukaan. Esimerkiksi maalatulle puupinnalle on erilainen teippi kuin pulverimaalatulle metallipinnalle. Viime kädessä teipin liima ratkaisee sen, kuinka pysyvä tiivisteen teippiasennuksesta tulee. 

Varsinaisen asentamisen lisäksi teippikiinnitystä voidaan hyödyntää myös apukiinnitysmenetelmänä. Apukiinnitystä voidaan hyödyntää esimerkiksi jonkin koneen tai laitteiston kokoonpanovaiheessa, jolloin riittää, että teippi pitää sen aikaa, kunnes tiiviste puristuu rakenteiden väliin.

FinnProfilesin teippivaihtoehdot:

 • 2-puoleinen lasikuituvahvikkeinen teippi (kevyelle rasitukselle altistuvat / asennusteippaus)    
 • Kuumalaminointi (Akryylivaahto)
 • Liimapinnoitus (soveltuu myös silikonituotteisiin)

Hyödyt:

 • Helppo asennettavuus
 • Rakenteeseen ei tarvita muutoksia

Edellytykset:

 • Sileä, kiinteä pinta
 • Lämpötila ja kosteus ovat kohtuullisissa rajoissa teipin mukaan

Suositeltavat käyttökohteet

 • Tiivistykset, jotka eivät joudu suurelle mekaaniselle rasitukselle
 • Sileisiin pintoihin vaadittavat tiivisteet

Tiivisteen asennus metallivahvikkeella

Tiivisteen asennus metallivahvikeratkaisulla on ennen kaikkea helppoa. Tästä syystä tiivisteen metallivahvikeratkaisu on suositeltava menetelmä kohteisiin, joissa tiivistettä täytyy vaihtaa säännöllisin väliajoin, tai jos tiivisteen asennuksen vaivattomuuteen halutaan muuten panostaa.

Lisäksi suosittelemme metallivahvikeasennusta kohteisiin, joissa on luontevia tiivisteelle sopivia reunoja, jotka vaativat tiivistystä. Näistä esimerkkeinä toimivat hyvin julkisten kulkuneuvojen erilaiset luukut ja ovet.

Tiivisteprofiilin asennus metallivahvikekiinnityksellä tapahtuu kaikessa yksinkertaisuudessaan painamalla. Käytännössä tiivisteen metallivahvistettu asennusura työnnetään kohteessa olevan reunan päälle.

 • Metallivahvike jäykistää ainoastaan tiivisteratkaisun asennusuraosuutta.
 • Metallivahvike ei vaikuta ratkaisun taipuvuuteen.
 • Metallivahvike ei vaikuta itse tiivisteprofiilin toimivuuteen.

Metallivahvikkeista asennusratkaisua on saatavilla myös kaksikovuisena (co-ekstruusiona), jolloin itse tiiviste on eri kovuinen kuin kiinnitysosa. Näin tiivisteestä voidaan tehdä huomattavasti elastisempi (tai korostaa muita sen ominaisuuksia) ilman, että asennuksen tukevuus kärsii.

Metallivahvikkeen lisäksi ratkaisun vakautta parantaa asennusuran sisäpuolelle olevat ”lipat”, jotka lisäävät asennusuran ja kohteen reunan välistä kitkaa. 

Hyvästä pysyvyydestä huolimatta, metallivahvikekiinnitys on purettavissa voimakkaasti käsin vetämällä.

Kaiken kaikkiaan metallivahvikkeinen asennusratkaisu on helppo, turvallinen ja siisti menetelmä, jonka käyttämiselle on lähinnä vain dimensionaalisia rajoitteita.

Hyödyt:

 • Erittäin helppo asentaa / vaihtaa
 • Erinomainen palonkestävyys
 • Siistin näköinen
 • Hyvä pysyvyys
 • Ei vaadi erillisen asennusprofiilin suunnittelua
 • Soveltuu kaikille FinnProfilesin tarjoamille silikonilaaduille

Edellytykset:

 • Asennusuraosuuden leveys 10mm≤
 • Asennusreuna voi käytännössä olla 1mm-4mm vahva
 • Valmistetaan silikonista

Suositeltavat käyttökohteet

 • Meriteollisuus
 • Raideteollisuus 
 • Kaikki julkinen liikenne
 • Sisustukselliset suojaukset
 • Erilaisten ovien ja luukkujen reunatiivistykset

Tiivisteen asennus mekaanisesti

Silloin kun tarvitaan niin kova tiivisteen kiinnittyminen, ettei sen irrottaminen ole mahdollista ilman työkaluja tai rikkomatta tiivistettä, mekaaninen asennus on oikea vaihtoehto. 

Mekaanisen asennuksen toteutustapoja voivat olla esimerkiksi:

 • Puristaa tiivisteen kiinnitysjalka listojen väliin
 • Kiinnittää tiiviste ruuveilla asennusalustaan

Mekaanisen asennuksen toteutustavassa täytyy kuitenkin huomioida käytettävän tiivistemateriaalin kestävyys. Läpiruuvaukset ja niittaukset soveltuvat yleensä useimmille kumi- ja TPE-sekoituksille, mutta silikoni voi herkästi olla liian pehmeä materiaali ja repeytyä rei’ityksen myötä ja vaatii vastapuolelle listan tai aluslevyn varmistukseksi.

Hyödyt:

 • Taattu pysyvyys

Edellytykset:

 • Suunnittelukohteessa mahdollisuus puristamiselle tai ruuvaamiselle
 • Tiivistettä ei tarvitse säännöllisesti vaihtaa

Suositeltavat käyttökohteet

 • Tiivistykset, jotka voivat jäätyä tiivistettävään pintaan kiinni
 • Suojaprofiilit, joihin kohdistuu paljon voimia eri suunnista