Ostopäällikkö Paula Anttisaari varmistaa FinnProfilesin asiakkaille kustannustehokkaat materiaalit

Ostopäällikkö Paula Anttisaari varmistaa FinnProfilesin asiakkaille kustannustehokkaat materiaalit
Henkilöstö
 | 04.04.2019

Paulalla on pitkä kokemus kumi- ja tiivisteteollisuudesta sekä kone- ja laiteteollisuuden kansainvälisistä hankintatehtävistä. FinnProfilesilla hän vastaa yhtiön kaikista raaka-ainehankinnoista.

– FinnProfiles varastoi muun muassa useita eri kumi- silikoni- ja muovilaatuja. Päivittäinen työni pitää sisällään esimerkiksi materiaalitilauksien ja hankintakulujen seuraamista. Lisäksi vastaan raaka-ainehankintojen kilpailutuksesta.

FinnProfiles tilaa varastoitavia vakiolaatuja määrätyiltä toimittajilta, joiden kanssa on pitkäaikainen asiakassuhde. Paulan mukaan tämä toimintatapa on hyvä ja kestävä.

– Hinnan lisäksi laadulla ja toimitusvarmuudella on merkittävä painoarvo hankinnassa. Paras kokonaisuus saavutetaan varmasti juuri kumppanuuksien avulla.

Erikoismateriaalit hankintaan asiakkaan tarpeiden mukaan

Monesti FinnProfilesin asiakkaat tarvitsevat kuitenkin erikoismateriaaleja ja niitä tilataan asiakkaiden tarpeiden perusteella.

– Myyntitiimimme ja suunnittelijamme käyvät aina asiakkaan kanssa ensin läpi, mitä vaatimuksia tiivistettävä kohde asettaa itse tiivisteelle. Joutuuko tiiviste alttiiksi esimerkiksi korkeille lämpötiloille tai kemikaaleille? Onko tiivisteen palonkestokyvyllä erityisvaatimuksia? Kun tarvittavat ominaisuudet on määritelty, hankin ratkaisuun soveltuvan raaka-aineen, josta ajetaan mallikappale asiakkaalle.

”Yhteistyö on hyvällä tolalla, kun toimittaja oivaltaa, että FinnProfilesin asiakas on viime kädessä taho, jota palvellaan.”

Paula Anttisaari, ostopäällikkö

Parhaat tiivisteratkaisut asiakkaalle löydetään yhdessä

Paula kuvaa työtapaansa yhteistyökeskeiseksi. Omassa organisaatiossa yhteistyökumppaneita ovat niin tuotekehitys, myynti kuin tuotantokin.

– Tässä tehtävässä yhteistyötä tehdään moneen suuntaan. Tuotanto esimerkiksi kerää palautetta uusista raaka-aine-eristä. Minun tehtäväni on puolestaan välittää saatua tietoa materiaalitoimittajille. Toisaalta autan myös myyntiämme ja tuotekehitystämme löytämään asiakkaille vaatimusten mukaisia tiivistemateriaaleja mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Myös raaka-ainetoimittajat ovat hyviä kumppaneita sopivaa tiivisteratkaisua etsittäessä.

– Yhteistyö on hyvällä tolalla, kun toimittaja oivaltaa, että FinnProfilesin asiakas on viime kädessä taho, jota palvellaan.